Turystyczne znaki drogowe

Przy Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej działa Kapituła ds. Drogowych Znaków Turystycznych. Jej celem jest dbanie o ujednolicone, zgodne z obowiązującymi przepisami oznakowanie atrakcji i szlaków turystycznych w województwie zachodniopomorskim. W skład kapituły wchodzą m.in. przedstawiciele Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Komendy Wojewódzkiej Policji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Infrastruktury i Transportu, Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji, Wydział Kultury Edukacji i Sportu), Rady Turystyki przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Głównym zadaniem Kapituły jest opiniowanie:

 1. wyboru obiektów do oznakowania z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. projektów turystycznych szlaków samochodowych  na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
 3. wytycznych lokalizacji poszczególnych rodzajów turystycznych znaków drogowych Województwa Zachodniopomorskiego.
 4. projektu graficznego znaków.

Turystyczne znaki drogowe stanowią ważny element wizerunku i promocji Województwa. Informują o najciekawszych atrakcjach turystycznych w regionie oraz możliwościach najszybszego i najbardziej bezpiecznego dojazdu do nich.

Kapituła Drogowych Znaków Turystycznych działająca przy Regionalnej Organizacji Turystycznej jest organem czuwającym nad prawidłowym tworzeniem systemu oznakowania drogowymi znakami turystycznymi atrakcji turystycznych w całym województwie.

Atrakcją turystyczną są wszelkie naturalne i stworzone przez człowieka wytwory, niosące ze sobą korzyści, związane z turystyką i spełniające potrzeby człowieka.

Wnioski o zaopiniowanie oznakowania dróg znakami turystycznymi należy przesyłać pod adresem:

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Partyzantów 1/1 70-222 Szczecin
z dopiskiem "drogowe znaki turystyczne"

 

DROGI I ICH ZARZĄDCY

   Drogi w RP dzielimy na:

   Zarządza nimi:

krajowe:
- autostrady
- ekspresowe
- pozostałe drogi krajowe     

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

wojewódzkie 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

miejskie 

Zarząd Dróg Miejskich

powiatowe i gminne  

Zarząd Dróg Powiatowych

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

 1. ustawa z dn. 25.06.1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej
 2. ustawa z 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym
 3. rozporządzenie Ministrów: Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dn. 31.07.2003 w sprawie znaków i sygnałów drogowych
 4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (wyjaśnienie poniżej ad 4)
 5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drodze oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem

ad. 4

 • samochodowy szlak turystyczny - wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej wytyczającej szlak - znak E-22a
 • obiekt na samochodowym szlaku turystycznym - wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego - znak E-22b
 • informacja o obiektach turystycznych - informuje o obiektach turystycznych występujących na terenie wskazanym na znaku - znak E-22c

Zasady kwalifikowania atrakcji do oznaczania przy drogach

Zasady zatwierdzania atrakcji do oznakowania

   Autostrady i drogi ekspresowe:

- z listy UNESCO,
- Parki Narodowe,
- Inne ważne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim i zaopiniowaniu przez ROT.

Znaki stawia się nie dalej niż 40 km od obiektu.

- wniosek: inwestor, projektodawca,
- Kapituła przy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), (przedstawiciele POT, PTTK, GDDKiA oraz ROT ruchomo w zależności od regionu, z którego wpłynął wniosek).

Pozwolenie - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

 

   Pozostałe drogi krajowe:

- z listy UNESCO,
- Parki Narodowe,
- Inne ważne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim i zaopiniowaniu przez ROT.

Znaki stawia się nie dalej niż 30 km od obiektu.

- wniosek: inwestor, projektodawca,
- Kapituła przy Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Pozwolenie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

 

 

   Drogi wojewódzkie:

- atrakcje o znaczeniu międzynarodowym i krajowym,
- trakcje o znaczeniu wojewódzkim.

Znaki stawia się nie dalej niż 20 km od obiektu.

- wniosek: inwestor, projektodawca,
- Kapituła przy Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Pozwolenie: Zarząd Dróg Wojewódzkich.

 

   Drogi miejskie, powiatowe i gminne:

- atrakcje o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i lokalnym.

Znaki stawia się nie dalej niż 10 - 15 km od obiektu.

 

- wniosek: inwestor, projektodawca,
- Kapituła przy Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Pozwolenie: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Dróg Powiatowych.

   Kompetencje zastępcze:

- w przypadku braku LOT, w jego miejsce wstępuje właściwy miejscowo Oddział PTTK, zaś razie jego braku - właściwy miejscowo samorząd.

Utrzymanie znaków drogowych:

Z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drodze oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.Nr 177 poz.1729) wynika, że umieszczanie i utrzymanie znaków drogowych oznaczających szlaki turystyczne i dodatkowe znaki szlaków rowerowych realizują zainteresowane organizacje turystyczne - dot. znaku E 22a. Natomiast pozostałe znaki turystyczne tj. E 22b i E 22c, to znaki, których stawianie i utrzymanie odbywa się na koszt zarządcy dróg.

 

do pobrania:

Zasady znakowania atrakcji turystycznych turystycznymi znakami drogowymi

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony.