Zapytanie - rozpoznanie rynku na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego efektów projektu

Prosimy o przedstawienie oferty z wyceną usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego efektów projektu w tym systemu informacji i konsultacji JST – LOTy oraz oceny działań integrujących NGO z JST (w tym opracowanie metody, wskaźników i zasad przeprowadzenia ewaluacji) w projekcie „Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w województwie zachodniopomorskim” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS, nr umowy: UDA-POKL.05.04.02-00-H22/13-00

Termin wykonania zadania – maksymalnie do 26 czerwca 2015 r. 

Pisemne oferty prosimy przesyłać najpóźniej do 25 maja 2015 r. na adres:

Zachodniopomorska Regionalna
Organizacja turystyczna
ul. Partyzantów 1
70-222 Szczecin

Niniejsze zapytanie ma na celu rozpoznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia. Zapytanie to nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych

stopka partnerstwo

KONKURS

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim oraz Forum Turystyki Regionów zaprasza Państwa do uczestnictwa i składania zgłoszeń w konkursie o wyróżnienie Gryf Turystyczny 2015.

Wyróżnienie Gryf Turystyczny przyznaje się w uznaniu zasług za działalność na rzecz rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim oraz rozwój współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz branżą turystyczną.
Do wyróżnienia można zgłaszać osoby fizyczne, jak i organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i podmioty gospodarcze.

Gryf Turystyczny nadawany jest przez Kapitułę konkursową w 3 kategoriach:

  • Jednostek Samorządu Terytorialnego za wzorową współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju i promocji turystyki, a także za ciekawe inicjatywy promujące atrakcyjność turystyczną
  • Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz innych organizacji pozarządowych za aktywną działalność związaną z promocją turystyczną oraz za wzorową współpracę z branżą sektora turystyki
  • indywidualnej za efekty, sprawność działania i umiejętność konsolidacji ludzi wokół organizacji pozarządowej lub inicjatywy promującej atrakcyjność turystyczną.

W załączeniu REGULAMIN KONKURSU oraz wzory WNIOSKÓW ZGŁOSZENIOWYCH.

Na zgłoszenia (wraz z uzasadnieniami) o nadanie wyróżnienia Gryf Turystyczny 2015 oczekujemy do dnia 27 kwietnia 2015 r. pod adresem:

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
70-222 Szczecin
ul. Partyzantów 1

Do pobrania:

Regulamin Konkursu

Wniosek w kategorii JST lub NGO oraz LOT

Wniosek w kategorii indywidualnej

KONKURS NA WSPARCIE WYDAWNICTW

 

Konkursu na wsparcie wydawnictw promocyjnych
realizowanych przez członków ZROT
w roku 2016

Protokół Komisji Konkursowej
z
oceny wniosków złożonych w konkursie na wsparcie wydawnictw promocyjnych
realizowanych przez członków ZROT
w roku 2016

 

Komisja konkursowa powołana na podstawie uchwały nr 20/Z/2016 z dn. 31.05.2016r. przez Prezesa ZROT w dniu 5 lipca 2016r. w składzie:

  1. Marek Migdal – Wiceprezes ZROT        
  2. Magdalena Bulikowska – Skarbnik ZROT  
  3. Zdzisław Pawlicki – dyrektor biura ZROT           
  4. Artur Pomianowski – specjalista ds. promocji (sekretarz komisji)

na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2016r. dokonała oceny wniosków złożonych do ZROT w odpowiedzi na Konkursu na wsparcie wydawnictw promocyjnych realizowanych przez członków ZROT w roku 2016, które w regulaminowym terminie, tj do 30 czerwca 2016r. wpłynęły do ZROT.

lp. tytuł wnioskodawca
1. Atrakcyjnie i Magicznie. Wałcz – Człopa – Tuczno - Jastrowie Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego
2. Folder promocyjny Gminy Dziwnów, Mapa Gminy Dziwnów Gmina Dziwnów
3. Gazeta Letnia – bezpłatny biuletyn Miasta Darłowa Miasto Darłowo
4. Gazeta Turystyczna Darłowska LOT w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej
5. Gmina Radowo Małe z przyrodą i historią w tle LOT Powiatu Łobeskiego
6. Nadmorskie szlaki Mielna Ekowspólnota LOT, Mielno
7. Najdalej na zachód wysunięty punkt Polski Gmina Cedynia
8. Pałac w Rymaniu - najlepsze miejsce wellness&SPA Pałac Rymań
9. Powiat Drawski dla aktywnych Powiat Drawski
10. Przewodnik Wędkarski po Gminie Czaplinek LOT Czaplinek
11. Szlaki rowerowe powiatu Koszalińskiego Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza ŒŚrodkowego
12. Zachodniopomorskie ASY Gmina Ustronie Morskie

 Z poddawania ocenie postanowiono wyłączyć następujące wnioski:

  1. "Zachodniopomorskie ASY", gdyż zdaniem kapituły zgłoszony produkt ma znamiona gadżetu/upominku promocyjnego a nie wydawnictwa.
  2. "Powiat Drawski dla Aktywnych"” – z powodów formalno-prawnych związanych z niemożnością dopełnienia przez wnioskodawcę wymagań regulaminowych oraz zapisów zawartych we wzorze umowy będącej integralną częścią wniosku.

Po dokonaniu oceny pozostałych wniosków oraz po wnikliwej dyskusji Komisja konkursowa przyznała następującą liczbę punktów poszczególnym wydawnictwom, oraz dokonała podziału dofinansowania w następujący sposób:

lp. Tytuł wnioskodawca punktacja dofinansowanie
 1. Gazeta Turystyczna Darłowska LOT w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej 14,25 4000,00
 2. Szlaki rowerowe powiatu Koszalińskiego Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 11,25 3000,00
 3. Atrakcyjnie i Magicznie. Wałcz – Człopa – Tuczno - Jastrowie Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego 11 2500,00
 4. Nadmorskie szlaki Mielna Ekowspólnota LOT, Mielno 10 2500,00
 5. Przewodnik Wędkarski po Gminie Czaplinek LOT Czaplinek 10 2000,00
 6. Najdalej na zachód wysunięty punkt Polski Gmina Cedynia 10 2000,00
 7. Folder promocyjny Gminy Dziwnów, Mapa Gminy Dziwnów Gmina Dziwnów 8,5 0,00
 8. Gazeta Letnia – bezpłatny biuletyn Miasta Darłowa Miasto Darłowo 7,75 0,00
 9. Pałac w Rymaniu – najlepsze miejsce wellness&SPA Pałac Rymań 7,25 0,00
 10. Gmina Radowo Małe z przyrodą i historią w tle LOT Powiatu Łobeskiego 5,75 0,00
 11. Zachodniopomorskie ASY Gmina Ustronie Morskie niesklasyfikowane
 12. Powiat Drawski dla aktywnych Powiat Drawski niesklasyfikowane

Zapytanie

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i druku teczek ofertowych oraz materiałów informacyjnych do konkursu Gryf Turystyczny

organizowanego w ramach Projektu POKL współfinansowanego ze środków EFS Nr UDA-POKL.05.04.02-00-H22/13-00 pn. „Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w województwie zachodniopomorskim”


OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:
- projekt graficzny teczki ofertowej - kompilacja loga ZROT i Gryfa woj. zachodniopomorskiego (przykład w załączniku) + tytuł + loga Projektu
- projekt (skład) materiałów informacyjnych – regulamin i karta zgłoszeń
- druk:
Teczka ofertowa:
- Format teczki A4,
- Papier - gramatura ok. 220 g/m2 – błysk,
- kolor 4/4,
- Nakład: 200 szt.
Materiały informacyjne do teczki ofertowej:
- regulamin - format A4, 2 str., kolor 4/4, 200 szt.,
- karty zgłoszeń - format A4, 4 str., kolor 4/4, 200 szt.

W celu realizacji zamówienia przekażemy logo ZROT i logo Projektu oraz treść regulaminu i karty zgłoszeń.

TERMIN WYKONANIA: do 7 dni od złożenia zamówienia, nie później niż 20 marca 2015r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;
Ofertę prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 4 marca 2015 r.

KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający złoży zamówienie Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej zapytaniu, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

Załącznik:

przykładowa grafika

Niniejsze zapytanie ma na celu rozpoznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia.
Zapytanie to nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

stopka partnerstwo

Zapytanie ofertowe - rozpoznanie rynku na materiały informacyjne

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i druku teczek ofertowych oraz materiałów informacyjnych do konkursu Gryf Turystyczny

organizowanego w ramach Projektu POKL współfinansowanego ze środków EFS Nr UDA-POKL.05.04.02-00-H22/13-00 pn. „Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w województwie zachodniopomorskim”


OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:
- projekt graficzny teczki ofertowej - kompilacja loga ZROT i Gryfa woj. zachodniopomorskiego (przykład w załączniku) + tytuł + loga Projektu
- projekt (skład) materiałów informacyjnych – regulamin i karta zgłoszeń
- druk:
Teczka ofertowa:
- Format teczki A4,
- Papier - gramatura ok. 220 g/m2 – błysk,
- kolor 4/4,
- Nakład: 200 szt.
Materiały informacyjne do teczki ofertowej:
- regulamin - format A4, 2 str., kolor 4/4, 200 szt.,
- karty zgłoszeń - format A4, 4 str., kolor 4/4, 200 szt.

W celu realizacji zamówienia przekażemy logo ZROT i logo Projektu oraz treść regulaminu i karty zgłoszeń.

TERMIN WYKONANIA: do 7 dni od złożenia zamówienia, nie później niż 20 marca 2015r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;
Ofertę prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 4 marca 2015 r.

KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający złoży zamówienie Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej zapytaniu, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

Załącznik:

przykładowa grafika

Niniejsze zapytanie ma na celu rozpoznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia.
Zapytanie to nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

stopka partnerstwo

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony.